Accés lliure a la Cova del Tabac

Actualment, la cavitat es troba tancada per accedir-hi per lliure s’ha de demanar l’accés a l’Espai Orígens.

En horaris d’obertura del centre, desplaçar-se al Centre. Fora d’aquests horaris posar-se en contacte per telèfon 973420427-ext 2 o via email a espaiorigens@gmail.com.

En aquest cas, cal enviar una còpia del DNI de la persona responsable  adjunt a l’email per rebre l’accés i indicar dia de la visita i nº de persones que volen accedir.

En tots els casos és necessari presentar una còpia del  DNI.