Protecció de dades personals

L’accés dels usuaris al portal i la reserva dels serveis oferts a través de la pàgina web implica el tractament de dades de caràcter personal per Espai Orígens, té una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Generalment, les persones que facin ús de la pàgina web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als serveis, els usuaris, en certs casos han de facilitar certes dades de caràcter personal. Espai Orígens, garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, segons el que estableix la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Espai Orígens compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que
recopilem.

En aquest sentit , l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment per la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de Espai Orígens , domiciliat al carrer Major 11 de Sant Llorenç de Montgai, degudament inscrits al Registre General de Protecció de dades de caràcter personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d’accedir a la informació i als serveis facilitats per Espai Orígens a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Espai Orígens els canvis que es produeixin en les mateixes . L’usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual .

La política de privacitat de Espai Orígens garanteix a l’usuari en tot cas la possibilitat d’exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant a Espai Orígens enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic

espaiorigens@gmail.com

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Espai Orígens exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment .

Espai Orígens informa a l’usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a la direcció de correu electrònic

espaiorigens@gmail.com